24H QUA

Cocktail kháng thể

Góc chuyên gia

Previous
Next
ThS.BS
Nguyễn Hiền Minh

Phó trưởng Đơn vị Tiêm chủng, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM

 PGS.TS
Trần Đắc Phu

Cố vấn cao cấp, Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam

GS.BS
Nguyễn Thu Anh

Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Woolcock, ĐH Sydney tại Việt Nam

1900.969600